Brugal Dominican Rum

 

Photograper                    Maurice Heesen

Postproduction                Stefan Lesger

Light/digital operation      Kaj van Geel

Dit is een echte Dominicaanse productie geworden.We werden met open armen (en 3 flessen rum) ontvangen.


We hadden een crew van ongeveer 80 man die zichzelf prima bezig hielden.
Elke visagist,stylist,en bureau-afgevaardigde kwam met minimaal een assistent.
Maar als je dan vervolgens met 12 man bezig bent op straat, 
moet die straat afgezet worden, daar heb je dan weer 8 man met hesjes voor nodig.
We hadden ook elektra nodig, dus kwam er iemand met een aggregaat 
(die vervoerd werd in een pick-up met bestuurder), 
was er iemand om de kabels uit te rollen en een speciale man voor de brandstof 
( die brandstof overigens even vergeten was).
De man van het lichtverhuur maakte continue duidelijk dat zijn assistenten
 met een truck met licht er elk moment aan kunnen komen,
hij zou dit wel coördineren.
De fotografie assistenten stonden met hun werkhandschoenen aan gedrieën naar een rolletje tape te zoeken,
waarna dan vervolgens iemand ingehuurd werd om een nieuw rolletje te gaan kopen.
Is er een plek waar de modellen zich om kunnen kleden ?
Kan de 4e productie assistente even een bus regelen ?


Een drie koppige videocrew hield zich bezig met het maken van een making off, 
waar ze, wat later bleek, ook nog een reportage over een sigarenroller in verwerkt hadden.
Al die mensen moesten natuurlijk wel wat eten en drinken.
Dus kwam de (geweldige) catering met 10 man aandraven met allemaal lekkers.
Maar ja in de zon kan je niet eten dus maar even een tent verhuurbedrijf gebeld.
Hoe houden we de drankjes koud ?
Is het een goed idee om de straat hier naast af te zetten voor de catering-tenten ? 
Eten jullie ook mee jongens?
Heeft iemand de fotograaf gezien ?

This has been a real Dominican production.

We were welcomed with open arms (and 3 bottles of rum).

 

We had a crew of about 80 men who knew how to keep themselves busy.

Every makeup artist, stylist, and officedelegate came with at least one assistant. But if you want to work with 12 men in the street, this street should be closed; therefore we needed to have 8 men with safty-jackets.

There was a special guy for the electricity which arrived in the form of an aggregate (in a pickup truck with driver), a special person to role out the cables and the designated man for the fuel (which he forgot to bring).

The man of light rental kept ensuring us that his assistants with a light truck were  on their wayhe was coordinating that.

The photography assistants are standing around with their work gloves on, all three of them looking for a roll of tape, when finally someone new is hired to buy a new one.

Is there a place where the models can dress? Can the 4th production assistant arrange a camperbus for that ?

 

All the while, a three-man video crew is busy shooting a making-of, to which they added (as it later turned out), a small documentary  about a cigar roller.

All these people obviously needed  food and drinks.

So a (great) 10 men catering team arrived with all the goodies.

But in the sun you can not eat, so somebody called a tent rental company.

How do we keep the drinks cold?

Is it a good idea to close the adjacent street, for the catering tents?

you need to eat, guys?

 

Has anyone seen the photographer?