Deze hele actie was een totaalconcept.
we gingen met een paar erg goede klanten van T-mobile naar de meest afgelegen plekken in Nederland,om hen te laten testen, hoe het bereik van hun mobile netwerk daar was.
vervolgens legden we dit vast op foto, film en geluid om hier dan weer print, commercials en radio van te maken.

 

This whole action was a total-concept.
we went with a few good customers of T-Mobile to the most remote places in Netherlands, to let them test the range of their mobile network over there.
Then we captured this on Photo, film and sound to turn it in to print, comercials and radio.