• Scroll down for

    The BLOG

    And see what happend ....

Ziggo with Maurice Heesen

 

 

client            Ziggo

Agency          Eigen Fabrikaat

creatives       Michael Kouwenhoven / Dimitri Hubregtse

Photographer/Director  Maurice Heesen

Light / Camera             Kaj van Geel

 

 

Deze Ziggo campagne is een campagne voor de extra TV pakketten van Ziggo

Hier zien we een familie in een huiselijke situatie,

waar het avontuur zijn intrek in huis heeft genomen.

Het leuke aan deze shoot was dat we bij het jungle shot alle tropische beesten echt aanwezig waren.

De animaties waren ook erg gezellig . . . 

 

 

 

 This Ziggo campaign is a campaign for the extra TV packages from Ziggo

Here we see a family in their home situation, where the adventure has spilled into their livingroom

The fun thing about the jungleshoot was that all tropical animals were really there.

The animations were also very pleasant. . .

 

 

 

 

 

Emerates Hello Tomorrow

Client                           Emirates Airlines

Agentcy                       Srawberry Frog

Creatives                     Craig Lovelidge/David Warner

Photographer               Maurice Heesen

Light, digital operator   Kaj van Geel

 

 

 

Na een gedegen voorbereiding hebben we voor Emirates in drie weken tijd New York, Singapore en Dubai bezocht.

Zo hebben we (tussen de regen door) gefotografeerd bij zonsopgang op Columbus circle in centrum New York.

Ook hebben we een spetterend waterballet gehouden op een pier upstate New York.

De trip naar het grootste luchtballonnenfestival van de VS was bijna voor niets, omdat het weer niet meezat ( maar na een grote zonne- dans kwam alles goed)

Met behulp van grote regenmachines, hebben we onze eigen regen gemaakt in Singapore.

Een grote foodmarkt op straat in Singapore werd uitgelicht en gefotografeerd met twighlight

We hebben ge-skate met Arabische kinderen in een woestijndorpje in Dubai

Een spiksplinter nieuw vliegtuig heeft een dag stationair gedraaid (carbon-footprint…) in de hete zon van Dubai om een mooi plaatje te schieten.

Onderweg naar Singapore zijn we nog van productiebureau veranderd omdat de zaken in Singapore op zijn zachts gezegd niet goed geregeld waren.

We hebben dronken gekaraoked in een sleezy barretje nadat we cocktails hadden gedronken tussen de foute russen bij de Marina Bay Sands Resort

Al met al is er een prachtige productie gedraaid, met een prachtig eindresultaat !

 

 

After a thorough preparation we visited   New York, Singapore and Dubai in a three week shoot for Emirates.

In between rain-showers we photographed the sunrise at Columbus circle in downtown New York.

We have held a sparkling water ballet on a pier upstate New York.

Our trip to the largest balloon festival in the US was almost in vain, because of wild weather conditions (but after  big sun dance the weather turned)

We have made our own rain with large rain-machines in Singapore.

We spotlighted a large food market on the streets of Singapore and photographed it with the use of twighlight

We rode skateboards  with Arab children in a desert village in Dubai

brand new aircraft was left running idle for the whole a day (carbon-footprint ) in the hot sun of Dubai to shoot a pretty picture.

We had to change production office in the plane to Singapore because things had not been organized  properly there, to put it mildly.

There was a session of  drunken karaoke in a sleezy bar, after drinking cocktails surrounded by dubious Russians at the Marina Bay Sands Resort.

All in all, we had a wonderful production with a beautiful endresult!

 

 

 

 

Het maken van zonneschijn door het raam van een vliegtuig  ;-}

Making sunshine through the window of an airplane  ;}

 

 

Het mooie aan deze productie was dat er daarna een waar wereldwijd, bombardement aan media uitingen kwam met onze foto’s

 

The beauty of this production was that there was then a true worldwide bombardment of media expressions, with our photos !

 

 

Volkskrant Comercials

 

Client:          Volkskrant / Remy Korunka
Agency:        Kessels Kramer
Account:       Pim Gerrits, Krista Rozema
Volkskrant     “Altijd binnen handbereik”

Diirector        René Nuijens

 

René Nuijens vroeg me of ik hem wilde helpen met de fotografie na het draaien van de commercials.

We hebben het filmlicht gebruikt, aangezet met extra flitslicht.

 

René Nuijens asked me if I wanted to help with the photography, after the shooting of the commercials was finished.

We used the original lighting of the shoot, with some flashlight added.

Brugal Dominican Rum

 

Photograper                    Maurice Heesen

Postproduction                Stefan Lesger

Light/digital operation      Kaj van Geel

 

Dit is een echte Dominicaanse productie geworden.

We werden met open armen (en 3 flessen rum) ontvangen.

We hadden een crew van ongeveer 80 man die zichzelf prima bezig hielden.

Elke visagist,stylist,en bureau-afgevaardigde kwam met minimaal een assistent.

Maar als je dan vervolgens met 12 man bezig bent op straat, moet die straat afgezet worden, daar heb je dan weer 8 man met hesjes voor nodig.

We hadden ook elektra nodig, dus kwam er iemand met een aggregaat (die vervoerd werd in een pick-up met bestuurder), was er iemand om de kabels uit te rollen en een speciale man voor de brandstof ( die brandstof overigens even vergeten was).

De man van het lichtverhuur maakte continue duidelijk dat zijn assistenten met een truck met licht er elk moment aan kunnen komen, hij zou dit wel coördineren.

De fotografie assistenten stonden met hun werkhandschoenen aan gedrieën naar een rolletje tape te zoeken,waarna dan vervolgens iemand ingehuurd werd om een nieuw rolletje te gaan kopen.

Is er een plek waar de modellen zich om kunnen kleden ?

Kan de 4e productie assistente even een bus regelen ?

Een drie koppige videocrew hield zich bezig met het maken van een making off, waar ze, wat later bleek, ook nog een reportage over een sigarenroller in verwerkt hadden.

Al die mensen moesten natuurlijk wel wat eten en drinken.

Dus kwam de (geweldige) catering met 10 man aandraven met allemaal lekkers.

Maar ja in de zon kan je niet eten dus maar even een tent verhuurbedrijf gebeld.

Hoe houden we de drankjes koud ?

Is het een goed idee om de straat hier naast af te zetten voor de catering-tenten ?

Eten jullie ook mee jongens?

Heeft iemand de fotograaf gezien ?

 

This has been a real Dominican production.

We were welcomed with open arms (and 3 bottles of rum).

 

We had a crew of about 80 men who knew how to keep themselves busy.

Every makeup artist, stylist, and officedelegate came with at least one assistant. But if you want to work with 12 men in the street, this street should be closed; therefore we needed to have 8 men with safty-jackets.

There was a special guy for the electricity which arrived in the form of an aggregate (in a pickup truck with driver), a special person to role out the cables and the designated man for the fuel (which he forgot to bring).

The man of light rental kept ensuring us that his assistants with a light truck were  on their wayhe was coordinating that.

The photography assistants are standing around with their work gloves on, all three of them looking for a roll of tape, when finally someone new is hired to buy a new one.

Is there a place where the models can dress? Can the 4th production assistant arrange a camperbus for that ?

 

All the while, a three-man video crew is busy shooting a making-of, to which they added (as it later turned out), a small documentary  about a cigar roller.

All these people obviously needed  food and drinks.

So a (great) 10 men catering team arrived with all the goodies.

But in the sun you can not eat, so somebody called a tent rental company.

How do we keep the drinks cold?

Is it a good idea to close the adjacent street, for the catering tents?

you need to eat, guys?

 

Has anyone seen the photographer?

 

 

Volvo with Maurice Heesen

client

agency

creatives

photographer, director

light, digital operator

Volvo Detection cyclist

Arnold

Ben and Bob

Maurice Heesen

Kaj van Geel

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze opdracht gingen we uit van het beeld dat je ziet wanneer je in de Volvo zit, en de situatie zich voor je afspeeld.

Om dit effect te bereiken, tilt de film dus een beetje mee met je blikveld.

Bij de fotografie hebben we de mensen/honden met wat extra flitslicht uitgelicht.

With this assignment, we shot the film as if you are looking through the windshield of the Volvo and the action is happening right in front of you.

To achieve this effect, the film is tillting a little bit along with your field of vision.

For the photography, we put some additional flashlight on the people/dogs.

De hond  bij de tubaspeler film, is MONSTER! van Rachel van Rooff !

The dog at the tuba player movie is MONSTER! Rachel from Roof

The print in the layout

Maurice in his office !

maurice set volvo

Maurice and rachel back to the locationbus ….

Arco with Maurice Heesen

Client                           Arco furniture design

Agentcy                        Fabrique, Amsterdam

Creatives                      Ronny Besseling

Photographer                Maurice Heesen

Light, digital operator     Kaj van Geel

 

 

Een tafel die overal past.

Deze tafel verbindt verschilende werelden/situaties die ogenschijnlijk niets met elkaar van te maken hebben.

We hebben hiervoor 2 totaal verschillende situaties tegen over elkaar gezet in sets met ander licht, kleurtonen, actie en expressie.

Deze situaties worden vervolgens door de tafel en de verhaallijn weer met elkaar verbonden.

 

A table that fits anywhere.
This table connects severals worlds/situations that seemingly have nothing to do with each other.

We created two completely different situations in sets that differed 
in light, color tone, action and expression.

These situations were then reconnected through the table and similarities in the story line.

 

 

 

 

 

Calvin Klein shoot

Shoot              Calvin Klein Platinum men

Photographer   Steven Pan

Production       Rooff

Digital Operator Kaj van Geel !

 

Er is een manier om grote paraplu’s in te klappen.
Het is een hele handige manier.
Het is even zoeken maar als je het door hebt ……
Als je er wat elegantie in stopt, levert het in iedergeval een mooi klein dansje op !

There is a way to fold in large umbrellas.
It is a very convenient way.
It takes some time but once you’ve got the hang of it……
If you put some elegance in it, at least it results in a nice little dance !

Superstars Eden Ibiza

 

Shoot

Photographer

Creatie

Styling

Production

Light and Post-production

 

Superstars Eden Ibiza

Olivier Teepe@cloudfactory

Jessica Kerstenhttp@cloudfactory

Carla IJff

Smarthouse.

Kaj van Geel

We hebben een speciaal project gemaakt voor Sander Kleinenberg, waarbij het idee was dat iedereen een Superster kan zijn, zelfs een hond.
Elk van de advertenties belicht een kant van het supersterrendom, uitgebeeld door een verschillende honden.

We created a special project for Sander Kleinenberg, around the idea that anyone can be a superstar, even a dog.
Each of the advertisements highlights a side of super stardom, portrayed  by a different dog.

 

Eurosport Bundesliga

Shoot

Photographer/filmdirector

Creatie

Production

Light and Digital Operator

Eurosport Bundesliga

Maurice Heesen

Jeroen van Zwam, Marcel Hartog for Publicis

Rooff

Kaj van Geel !

 

 

 

 

 

 

 

In deze campagne voor Eurosport, schoten we print en film in dezelfde setting.

Alleen de belichting werd veranderd; van flits naar continu licht.

Iedereen was een beetje onder de indruk van de kleine mierzoete ballerina’s

 

In this campaign for Eurosport, we shot print and film in the same setting.
Only the lighting was changed; from flash to continuous light.

Everyone was a little moved by the little super sweet ballerinas

 


ballerina's

 

Ook ons productie team werd er door geïnspireerd…

Our production team was also inspired by them…

see the result below

Read More

Federation de Box Argentina

 


Een prachtige oude boxschool in Buenos Aires:

“goede dag, meneer de box kampioenos, mogen we even wat foto’s maken van je trainende atleten ?”

Hombre Claro, adelante!

En dan lekker samen met Maurice, flitser laag bij de grond, mooie platen schieten van mensen die helemaal met hun eigen ding bezig zijn.

Top Dag !

 

 

A beautiful old boxschool in Buenos Aires.

Good day, sir box championos, can we make some pictures of your training athletes?”

Hombre Claro, adelante!

And then, together with Maurice flash close to the ground, start shooting beautiful pictures of people who are deep into their own thing!

Top Day!

 

 

Loveman with Maurice Heesen

Love Man

Photographer              Maurice Heesen
Production                  Matias Oddone
Light and assistance    Kaj van Geel !

 

 

Maurice Heesen nodigde me uit voor een vrij werk project in Argentinie.

De eerste twee weken hebben we volledig geënsceneerde en geproduceerde platen gemaakt in Buenos Aires en omstreken.
Daarna zijn we met een auto vol romantische prularia Argentinië in getrokken om te kijken of we de serie nog aan konden vullen.

Terwijl Maurice de  “Don Quichot” foto schoot, draaide ik het op film.

Maurice heeft vervolgens van deze film een loop gemaakt en er muziek onder gezet.


Maurice Heesen invited me to join him for a free work project in Argentina.
The first two weeks we made some staged and completely produced shoots, in and around Buenos Aires.
Then we drove a car filled with romantic trinkets through argentina, to see if we could complete the serie with some more pictures.

 

While Maurice shot the “Don Quixotephoto , I shot it on film.
Maurice then looped the sequence and scored the music.

 

 

 

De complete serie zie je hier onder, en trouwens, die vrolijke flierefluiter op de zoutvlakte. . . .dat ben ik !

The complete series you can see under here, and besides, that cheerful jumping geezer on those salt flats. . . .that’s me!

Muertos felice

Photographer              Maurice Heesen

Production                  Matias Oddone

Light and assistance    Kaj van Geel !

 

Fenchurch Streetwear with Maurice Heesen

client            Fenchurch

agency          Mc Cann

Creative        Paul Best

Photografie    Maurice Heesen

Locations / digital operator  Kaj van Geel

 

Eerst heb ik Rotterdam van boven ontdekt, door met een camera op een stok op zoek te gaan naar de beste locaties,

en dan te kijken op welk moment van de dag daar het beste licht op staat.

Vervolgens hebben we op een winderige (super koude) dag een hoogwerker gehuurd.

En dan blijkt die auto, van boven ook heel mooi !!


First I discovered Rotterdam from above by using a camera on a stick, looking for the best locations,

and seeing during what part of the day the light was optimal.

Then, on the windy (super cold) day of the shoot, we rented  an elevator platform.

And then it turns out that car, is also very beautiful  from above !!

 

Marco revisited

Het is natuurlijk een tijdje geleden, maar elke keer als ik deze video zie, wordt ik toch weer blij.

Speciaal voor jou . . . .Mr Neudorfer !

It is of course a while ago, but every time I see this video, It still makes me  happy.

Especially for you . . . .  Mr. Neudorfer!